Τσιανάκας Δημήτριος

καρδιολόγος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
3ος Όροφος - Φιλίππου Β' 39
Τηλ: 24610 49990
 • Χώρος Αναμονής

 • Χώρος Αναμονής

 • Γραφείο Ιατρού

 • Γραφείο Ιατρού

 • Γραφείο Ιατρού

 • Εξεταστικός Χώρος

 • Εξεταστικός Χώρος

 

To ιατρείο του κ. Τσιανάκα Δημήτριου λειτουργεί σαν πλήρως εξοπλισμένο Καρδιολογικό Κέντρο με σύγχρονα μηχανήματα που ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρέχονται υπηρεσίες εξειδικευμένες (καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης) που είναι μοναδικές για την περιοχή.Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για κατ'οίκον εξέταση με φορητό υπέρηχο καρδιάς, σε άτομα που δυσκολεύονται να μετακινηθούν.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • ΗΓΚ
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ, ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPPLEX
 • M-mode, 2D, Doppler CWD - PWD, TDI strain & strain rate
 • ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ
 • Απλή δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα ή σε εργομετρικό ποδήλατο
 • ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ
 • Εργοσπειρομετρία σε συνεργασία με εξειδικευμένο Πνευμονολόγο
 • 24ΩΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ
 • Holter monitors