Κλης Δημήτριος - Μιχούλας Στέλιος

εργαστήρια κυτταροπαθολογίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2ος όροφος - Φιλίππου Β' 39
Τηλ: 24611 81053
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

CYTOPATHOLOGY LABORATORIES

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Τ ο Cytopathology Laboratories είναι ένα Κυτταρολογικό Εργαστήριο/Ιατρείο. Πιστεύουμε στην προσφορά, στην αξιοπιστία και στην ηθική. Ως παιδιά του Γεώργιου Παπανικολάου δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Εκείνου στον οποίο οφείλουμε την ιατρική πράξη η οποία έσωσε τις περισσότερες ζωές από την μάστιγα του καρκίνου πέρα από κάθε άλλη. Η γνώση του καθήκοντος μας οδηγεί στην εκπλήρωση του χρέους μας. Ως Ιατροί και ως συνάνθρωποι επιθυμούμε τη συνεργασία με τους συναδέλφους μας κατά τρόπο που να εξυπηρετεί το συμφέρον του ασθενούς.
 Ξεκινήσαμε με μία αρχή. Να πετύχουμε κάνοντας το σωστό. Πριν ξεκινήσουμε εξασφαλίσαμε ότι εφοδιαστήκαμε με όλα τα απαραίτητα για να μπορέσουμε να κάνουμε το σωστό. Μονάδα μέτρησης βάλαμε την ηθική.  Μέτρο της ηθικής θεωρούμε την αλήθεια σύμφωνα με την πραγματική επάρκεια. Η εντιμότητα και η ειλικρίνεια, είναι το έδαφος για την απόκτηση της εμπιστοσύνης σας. Μένει μόνο να πετύχουμε.
 Εκμεταλλευτήκαμε στο έπακρο την διάρκεια της εκπαίδευσής μας. Διαβάσαμε και ενημερωθήκαμε κατ’ επανάληψη όποτε κι αν χρειάστηκε. Η ανανέωση και η συνεχής συμπλήρωση των γνώσεων και δεξιοτήτων μας, αποτελεί καθήκον μας.  Ουδεμία φειδώ μας καθοδήγησε στην προμήθεια του ιατρικού τεχνικού εξοπλισμού και άλλων εφοδίων.
 Επιλέξαμε ο ένας τον άλλον. Θυσιάσαμε χρόνο και ενέργεια για να γίνουμε ομάδα. Ομάδα αρχών.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Cytopathology Laboratories

ΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ιατρός Κυτταρολόγος

Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΙΧΟΥΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Ιατρός Κυτταρολόγος

Ειδικευθείς στο Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο Μεταξά

ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Τεχνολόγος

Ιατρικών Εργαστηρίων

ΔΑΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Οικονομολόγος

Aπόφοιτος Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

"Αξιοπιστία – Υπευθυνότητα – Αμεσότητα"

CYTOPATHOLOGY LABORATORIES

ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Cytopathology Laboratories
Ο ι Ιατροί του Εργαστηρίου, Κλης Δημήτριος και Μιχούλας Στέλιος, ειδικευθήκαμε στην Κυτταρολογία στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά». Το προφίλ του Νοσοκομείου μας έδωσε την δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με πλείστα περιστατικά. Καμία ημέρα στο «Μεταξά» δεν πέρασε χωρίς την βάσανο της μορφολογικής εκτίμησης κυτταρικού υλικού.
 Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα μαθήματα τα οποία έλαβαν χώρα στο Νοσοκομείο «Αττικό». Εκεί ήρθαμε σε επαφή με όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στην Ειδικότητα της Κυτταρολογίας. Εκεί μάθαμε την σημασία του να είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι. Και αυτό μας έμεινε. Συνεχίζουμε να ενημερωνόμαστε.
 Εφοδιαστήκαμε με όλα τα απαραίτητα για την εξάσκηση της Κυτταρολογίας. Η βιβλιοθήκη μας είναι γεμάτη με ότι πιο αξιόλογο, σύγχρονο και αναγκαίο έχει διεθνώς δημοσιευθεί. Καμία φειδώ σε χρόνο, ενέργεια και οικονομικό κόστος δεν μας καθοδήγησε στην επιμόρφωσή μας κι ούτε θα μας καθοδηγήσει στο μέλλον.
 Προσπαθούμε να είμαστε επαρκείς και χρήσιμοι. Αυτό θεωρούμε ότι είναι δυνατόν μόνο με την γνώση των ορίων της Ειδικότητας της Κυτταρολογίας. Μόνο με την ορθή, βάσει ερευνών, εξάσκησή της. Και τέλος μόνο με την χρήση όλων των σύγχρονων τεχνικών μέσων και μεθόδων.
 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Διευθύντρια του Κυτταρολογικού Τμήματος του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» κυρία Στέλλα Πλυτά καθώς και την Επιμελήτριά μας κυρία Αναστασία Αλεξιάδου. Η εκπαίδευση που μας εξασφάλισαν ήταν άρτια. Πολύ περισσότερο μας παρείχαν με πραότητα κάθε εξήγηση οποτεδήποτε χρειάστηκε, έδειξαν κατανόηση στην αρχή της εκπαίδευσης όταν πέφταμε στα βαθιά νερά της Κυτταρολογίας και διαμόρφωσαν ένα τέλειο εργασιακό περιβάλλον για να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας.
 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Καθηγητή της Κυτταρολογίας κύριο Πέτρο Καρακίτσο. Σε εκείνον οφείλουμε την σύνδεσή μας με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της Κυτταρολογίας. Χωρίς την βοήθεια και την θυσία χρόνου και ενέργειας εκ μέρους του, οι γνώσεις μας θα ήταν σε αναντιστοιχία με τα διεθνή πρότυπα. Η βιβλιογραφία μας θα ήταν μικρότερη, τα τεχνικά μας μέσα παλαιότερου τύπου και η αγάπη μας για την Κυτταρολογία μικρότερη.
 Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς μας για την μακρά σε χρόνο στήριξή τους, ηθική και οικονομική, καθ’ όλη την πορεία μας. Είθε να πετύχουμε στο έργο μας προσφέροντάς τους υπερηφάνεια.
Κλης Δημήτριος του Γεράσιμου
Μιχούλας Στέλιος του Κωνσταντίνου

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Όλα τα δείγματα τα οποία παραλαμβάνονται από το εργαστήριό μας μοιράζονται στους δύο Ιατρούς Κυτταρολόγους, οι οποίοι τα εξετάζουν. Μόνο τα δείγματα τα οποία είναι αρνητικά υπογράφονται από τον έναν Ιατρό. Σε όλα τα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένων των φλεγμονών και των αντιδραστικών αλλοιώσεων, θα γίνεται επανεξέταση και από τους δύο Ιατρούς και η διάγνωση θα φέρει την υπογραφή και των δύο.
 Αυτά τα τελευταία δείγματα θα συνοδεύονται και από φωτογραφίες μικροσκοπικών πεδίων, ενδεικτικές της διάγνωσης.
 Προσφέρουμε την φυσική μας παρουσία στο Ιατρείο κάθε συνεργάτη μας για να πραγματοποιούμε εμείς την μονιμοποίηση (επίστρωση πλακιδίων, εισαγωγή σε μονιμοποιητικό υγρό). Επίσης προσφέρουμε την δυνατότητα άμεσης απάντησης για την επάρκεια ή μη του λαμβανόμενου δείγματος. Μοναδική προϋπόθεση είναι η συνεννόηση για την ημέρα και την ώρα των εκτελούμενων παρακεντήσεων.
 Σε αντιστοιχία με τα διεθνή πρότυπα θεωρούμε το ιστορικό του κάθε ασθενούς σημαντικό παράγοντα για την σωστή διάγνωση. Η μορφολογική εικόνα κρίνεται φυσιολογική ή μη, συσχετισμένη πάντα με συγκεκριμένο ιστορικό. Γι’ αυτό ζητούμε από τους συνεργάτες μας Ιατρούς να συνοδεύουν τα αποσταλέντα δείγματα με πλήρες ιστορικό.
 Η αποστολή των αποτελεσμάτων φροντίζουμε να γίνετε το συντομότερο δυνατόν.
Είμαστε διαθέσιμοι στους συνεργάτες μας Ιατρούς για κάθε διευκρίνηση, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης/επεξήγησης των περιστατικών. Επίσης είμαστε διαθέσιμοι στο Ιατρείο/Εργαστήριό μας, αλλά και στα Ιατρεία των συνεργατών, για να εξηγήσουμε τις μεθόδους εργασίας μας (γενικά, αλλά και ειδικά για κάθε συγκεκριμένο αποσταλέν δείγμα συνεργάτη), να ενημερώνουμε για τις εξελίξεις οι οποίες αφορούν την Κυτταρολογία, αλλά και για κάθε άλλο θέμα.

ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΣ

Το εργαστήριο μας είναι εξοπλισμένο με μικροσκόπια της εταιρείας Nikon. Συνεργαζόμαστε με τον συγκεκριμένο κατασκευαστή λόγω της γνωστής αξιοπιστίας του και της κορυφαίας ποιότητας των προϊόντων του. Πλέον αυτού επιλέξαμε μερικά από τα κορυφαία μοντέλα της Nikon. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίσαμε την καλύτερη δυνατή μικροσκόπηση.
 Διαθέτουμε:
Δύο μικροσκόπια τύπου E 200 και ένα μικροσκόπιο τύπου E 100. Τα συγκεκριμένα μικροσκόπια της Nikon διαθέτουν φακούς επίπεδους με αχρωματική διάρθρωση (Plan Achromat), η οποία εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας εικόνα, απαραίτητη για την εκτίμηση των κυτταρολογικών παρασκευασμάτων.
  Ο μικροσκοπικός εξοπλισμός συμπληρώνεται από ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας της εταιρείας Moticam. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίσαμε τις εξής δυνατότητες:
-της καταγραφής κάθε επιλεγμένης μικροσκοπικής εικόνας της απεικόνισης σε επιτοίχια οθόνη με σκοπό την συμπαρατήρηση από περισσότερους Ιατρούς, τέλος, της εκτύπωσης φωτογραφιών με μικροσκοπικά πεδία, οι οποίες θα επισυνάπτονται στην διάγνωση του κάθε περιστατικού, ώστε να τεκμηριώνεται και απεικονιστικά η κυτταρολογική εκτίμηση.
  Τα μικροσκόπια με τον συνοδευτικό εξοπλισμό τους, προμηθευτήκαμε από την εταιρεία SafeBlood BioAnalytica, την οποία και ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία μας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ

Το εργαστήριο μας είναι εξοπλισμένο με την πρωτοποριακή μέθοδο Υγρής Φάσης, Best Prep CellSolution.Η μέθοδος βασίζεται σε έναν πλήρως αυτοματοποιημένο αναλυτή, τον CS-30. Μέσω αυτού, επιτυγχάνεται η  συγκόλληση αντιπροσωπευτικού αριθμού κυττάρων σε μονοεπίπεδη στιβάδα, χωρίς την χρήση ή μεσολάβηση φίλτρου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλή κυτταρική πυκνότητα και παρέχονται κυτταρικές πληροφορίες και στοιχεία φλεγμονής που λείπουν ή εμφανίζονται περιορισμένα σε άλλες μεθόδους Υγρής Φάσης.

Η χρήση ενός ειδικού πολυμερούς διαλύματος συγκόλλησης, καθιστά την συγκεκριμένη μέθοδο την μοναδική στον κόσμο «πραγματική μέθοδο Υγρής Φάσης». Επιπλέον είναι η μοναδική παγκοσμίως αυτοματοποιημένη μέθοδος, με την οποία η τελική επίστρωση των κυττάρων επιτυγχάνεται μετά την μέτρηση του κυτταρικού πληθυσμού! Επίσης υπερτερεί έναντι άλλων μεθόδων Υγρής Φάσης που βασίζουν την χρήση τους σε φίλτρα, στο γεγονός ότι παρέχει πάντα πλούσιο κυτταρικά πλακίδιο με 40.000 κύτταρα, επιστρωμένα το ένα δίπλα στο άλλο, και όχι το ένα πάνω στο άλλο.

Το διάλυμα συλλογής, μονιμοποίησης και φύλαξης των κυττάρων είναι ατοξικό. Βασίζεται στην αιθανόλη και είναι ελεύθερη χωρίς δεσμεύσεις η ταχυδρομική αποστολή των δειγμάτων, χωρίς απαιτήσεις ειδικής συσκευασίας και φύλαξης. Βεβαίως το υλικό που έχει συλλεχθεί στο διάλυμα αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε μοριακή τεχνική (HPV DNA TEST, PCR κ.τ.λ).

Στην περίπτωση δε του τεστ Παπ με τη μέθοδο Best Prep CellSolution, η κεφαλή από το βουρτσάκι λήψης αποσπάται και τοποθετείται στο φιαλίδιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την συλλογή και αποστολή στο εργαστήριο μας του συνόλου των κυττάρων λήψης!

Η χημική σύσταση του διαλύματος συλλογής, εξασφαλίζει αποδεδειγμένα την πλήρη αιμόλυση, βλεννόλυσση και πρωτεϊνόλυση των δειγμάτων.

Η πρωτοποριακή μέθοδος Υγρής Φάσης, με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, σε συνδυασμό με την εμπειρία και κατάρτιση του επιστημονικού προσωπικού (Ιατρικού και Τεχνολογικού) του εργαστηρίου μας, εγγυάται την πιο έγκυρη διαγνωστική προσέγγιση.

Επιλέξαμε λοιπόν την Best Prep CellSolution διότι για εμάς προτεραιότητα έχει η ορθή εφαρμογή της Κυτταρολογίας, η οποία για να είναι πράγματι ορθή πρέπει να είναι και σύγχρονη.

Τον εξοπλισμό προμηθευτήκαμε από την Menarini Diagnostics, η οποία πιστοποιεί την εκπαίδευση και επάρκεια μας και την οποία ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία μας.